Christengemeenschap De Rank

Welkom

Je bent van harte welkom bij Christengemeenschap De Rank.

Onze zondagse samenkomst begint om 10 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. We zingen en bidden samen. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ‘club’ en volgt een overdenking gebaseerd op de Bijbel of een getuigenis. We sluiten af met de viering van het ‘avondmaal’ – een symbolische maaltijd om ons te herinneren aan wat Jezus uit liefde voor ons heeft gedaan. Na de samenkomst ontmoeten we elkaar bij een tas koffie of thee.

Kom gerust een keertje op bezoek, op zondag om 10 uur in De Rank, Stuivenbergbaan 137, 2800 Mechelen

Ook doorheen de week zijn er verschillende activiteiten, zoals een jeugdavond, huiskring, bidstond en gemeenteavonden.

Organisatie

Christengemeenschap De Rank is lid van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) en de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De aangesloten kerken behoren tot een erkende eredienst in België, en vertegenwoordigen zich ten opzichte van de overheid via de Administratieve Raad voor de Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE).

We onderschrijven de Geloofsbelijdenis van de VVP en de Deontologische code van de EAV waarin de vrijheid en grondrechten van ieder individu beschreven staan. We staan ook achter de ‘Positieverklaring ten aanzien van Israël‘.

Taken en verantwoordelijkheden zijn gedeeld. Er zijn leidinggevenden aangesteld, maar er zijn geen ‘geestelijken’ zoals in de traditionele kerken. Ieder draagt naar vermogen zorg voor het welzijn van de gemeenschap en voor elkaar.

Wettelijke en financiële zaken van onze geloofsgemeenschap worden verzorgd door Vzw Christengemeenschap De Rank (vzw nummer 416125941). De Vzw beheert ook het gebouw en regelt de verhuur.

De leden ondersteunen de werking van de gemeenschap met een vrijwillige gift, via de wekelijkse collecte of rechtstreeks op de bank: BE27-0015-9814-0573 ( op naam van vzw De Rank, met vermelding: ‘gift Christengemeenschap De Rank’).

Back to Top